porträtt i sanguine

pris: från 350€  

porträtt i gråskala

priser : från 350€ 

porträtt i olja

priser: från 500€ 

porträtt i pastell

priser: från 500€ 

            Djurporträtt

Beställningsarbeten
 

Här kan du göra förfrågningar angående beställningar

-porträtt i olja, pastell, sanguine, kol

-du kan även önska ett specifikt motiv