Priser och bokning

125€/h + 60€  i reservations- och designavgift , vilken betalas vid bokningstillfället . 

Reservationssumman  går oftast till designen av din tatuering, vilken ofta tar flera timmar i anspråk. 
Om planeringen däremot inte krävt mycket förarbete så får du hela eller en del av reservationsavgiften till godo i slutsumman (tex texter och enkla designer)  

För en del projekt sätts ett fast pris , som tex porträtt som startar från 550€.
Är porträttet i färg tillkommer en viss kostnad för färgåtgång och även för att färg tar mera tid. 

Reservationsavgiften betalas inte tillbaka vid avbokning men du har rätt att flytta din bokade tid utan att betala någon ny avgift , såvida ombokningen sker senast 7 dagar innan den bokade tiden .

Om du avbokar senare än 7 dagar innan förlorar du reservationsavgiften.
Om du inte dyker upp på den bokade tiden faktureras du på 50% av dagens bokade timmar (tex 2h*125 =250 -> 125€)

Använd dig gärna av formuläret nedan för att beskriva dina önskemål , så får jag  en bra uppfattning av vad du önskar dig och kan erbjuda dig en passande tid .  

Du kan även boka in dig själv via Online bokningen , men det brukar vara svårt att avgöra hur lång tid man behöver . Har man bokat för lite tid är det tråkigt om man inte hinner med det man hade önskat, så jag rekommenderar att du först använder dig av bokningsformuläret så kan jag säga hur mycket tid du bör boka . 

Online bokningen är öppen 6 månader i taget. Då syns där alla eventuella lediga tider .
 
 Följ mina sociala medier, där  meddelar jag om avbokningstider. Det brukar komma många förfrågningar, och jag väljer det projekt som passar planeringsmässigt /tidsmässigt bäst .  Blommor, djur, porträtt och dekorativa arrangemang prioriteras 😊

 Snabbast får du en tid då du fyllt i bokningsformuläret tydligt :-) 


.